Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

GUDSTJENESTER FOR JULEN 2017

Båtsfjord kirke

Julaften ,søndag 24 desember kl. 16.00

Offer til Nepal misjon

1. juledag,mandag 25 desember kl. 11.00

Offer til Kirkens Nødhjelp

Alderspensjonatet

2.juledag,tirsdag 26 desember kl. 11.00

Liturg            Anne Kirsti Kjenne

Organist       Øyvind Hauken

Kirketjener   Håkon Hågensen

 

Båtsfjord menighet

Nå har vi endelig fått fast sokneprest på plass i Båtsfjord. Ingfrid Norum starter på jobb 1. juli. Hun er ferdig med ferien så det blir mange gudstjenester utover. Ingfrid tar sikte på å være her noen år så det blir bra ! Telefonnummeret til kontoret er fremdeles 789 83 333.

NYTT MENIGHETSRÅD 2015-2019

Det nye rådet består av følgende personer:

1. Hilde V. Lund                       155 stemmer

2. Mona-Lill Jessen                  142 stemmer

3. Roy Olav Eriksen                  129 stemmer

4. Solfrid Eriksen                      129 stemmer

5. Geir Jarle Svendsen              127 stemmer

6. Helga Antonsen                    123 stemmer

Varamedlemmer:

1. Jan Richard Hartviksen          122 stemmer

2. Birgit Jessen                         121 stemmer

3. Anita Kristiansen                   121 stemmer

4. Tove Gj. Pedersen                  120 stemmer

5. Odd Øyvind Andersen             119 stemmer