Onsdag  1.    Klokka 11:30

                Sangandakt på Alderspensjonatet

Onsdag 8.     Klokka 11:30

                Sangandakt på Alderspensjonatet

Søndag 12.   Klokka 11:00       Båtsfjord Kirke

                Familiegudstjeneste med Lys Våken barn

Onsdag 15.   og Onsdag 22.     Klokka 11:30

                Sangandakt på Alderspensjonatet

 

Søndag 26.   Klokka 11:00       Båtsfjord Kirke

                        Visitasgudstjeneste  Stor festivitas!

                        Biskop og prost medvirker

 

Onsdag 29. Klokka 11:30

              Sangandakt på Alderspensjonatet