I det vi nærmer oss årets lengste dag og ferien er rett rundt hjørnet, vil jeg oppfordre alle til å bruke sommertiden godt.

Bak oss har vi en hektisk og arbeidskrevende vinter og vår. Arbeidet med å skape et enda bedre samfunn for oss alle er fortsatt jobb nummer EN.

Alle ser vi at det er stor aktivitet i vårt lokalsamfunn. Det graves, bygges, fylles ut og restaureres i stor stil. Dette er med på å skape bolyst, sikre eksisterende arbeidsplasser samt at det skapes nye. Det er bra, vi er og skal være en plass i positiv utvikling!

Båtsfjord kommune har nå startet prosessen med utarbeidelse av ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen omhandler hvordan kommunen skal møte fremtidens utfordringer innen levevilkår, næringsutvikling, befolkningsutvikling, samferdsel, boligbygging, miljø etc.
Arealdelen skal ha koblinger til samfunnsdelen, og skal omhandle hvordan kommunen skal forvalte areal-, natur og kulturmiljøressursene fremover.
I begge disse planene er det viktig med involvering både fra våre innbyggere og vårt næringsliv.

De fleste av oss ser nå frem til rolige feriedager sammen med familie og venner. Jeg vil sende en ekstra sommerhilsning til de mange som arbeider og holder hjulene i gang. Spesielt innenfor omsorgssektoren, men også i ulike tekniske tjenester har vi medarbeidere som arbeider hver eneste dag for at vi andre skal ha det trygt og godt. Tusen takk skal dere ha.

Jeg vil ønske alle som har planer om å flytte til fiskerihovedstaden velkommen. Hvis du ønsker gode oppvekstforhold for barn, full barnehagedekning, ny skole og barnehage, god eldreomsorg, variert og godt næringsliv, flott natur, mye vær og gode kommunikasjoner, da er Båtsfjord kommune midt i blinken.

Jeg ønsker alle gode sommerdager med familie, venner, smil, glede og flotte opplevelser uansett hvor ferien skal tilbringes.

På vegne av oss politikere vil jeg takke alle ansatte og alle innbyggere som hver dag bidrar for Båtsfjords beste.

Med dette ønsker jeg alle en riktig god sommer!

 

GeirKnutsen.jpg

Geir Knutsen
Ordfører