Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Skolen

Informasjon om skoleprosjektet.

Båtsfjord kommune mottok 10/9 reviderte tilbud som følge av forhandlinger. Juryen har i møtet 13/9 tatt stilling til de ulike skisseforslagene i de reviderte tilbudene og rangert forslagene ut fra de ulike tildelingskriteriene.

Barnehage illustrasjon 2

Barnehageplass 2018/-19

Søknadsfrist er 01.04.18 og 01.10.18. Dette gjelder også søknader om endring av plass.

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

Informasjon, oppdatert høsten 2018

Nye nasjonale ordninger for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage.
1. Redusert foreldrebetaling ble innført fra 1. mai 2015 for familier som betaler mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass
2. Alle 3 - 4 og 5 åringer i familier med lav inntekt kan få 20 gratis kjernetid i uken i barnehagen fra 1.august 2016.