Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Berlevåg og Båtsfjord barneverntjeneste

Hovedmål for barneverntjenesten:

  • Skape trygge oppvekstforhold i kommunen og ta vare på utsatte barn og ungdommer
  • Arbeide ut fra barnets beste – og gi barnet rett hjelp til rett tid.

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade dets helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Vi skal ivareta barns rettigheter, og styrke foreldres omsorgsevne.

Les mer...

Kontaktinformasjon

Christina Svendsen, Barnevernleder  - Tlf.: 45879847

Stine Martinussen, Barnevernkonsulent - Tlf.: 45879846

Aurelija Kantojarvi, Tiltakskonsulent - Tlf.: 45879845

Synnøve Brunstrøm, Sosialkurator - Tlf.: 45879848

Siri Røtvold, Fagarbeider - Tlf.: 45879844

Kenneth Hammari, sosialkurator  - Tlf.:  45879866
 

Barnevernvakt - 458 79 865

Besøksadresse Båtsfjord:                   Besøksadresse Berlevåg:

Fomavegen 5                                       Storgata 25

Postadresse:
 
Postboks 610                                         Torget 4
9991 Båtsfjord                                        9980 Berlevåg