Barn og foreldre møter ved Nordskogen skole (rektors kontor).

Tirsdag 4. mai: Kl. 08.00 – 15.30                                                                Kl. 17.00 – 19.00

Velkommen til nye skoleelever.

Mvh

Geir Knutsen
Avdelingsleder