SKOLERUTE 2020/2021

NORDSKOGEN SKOLE

Last ned>>

 

Måned

Merknader

Elev-

dager

Fag-

dager

 

 

 

 

August

Fagdager: Mandag 17.8., tirsdag 18.8. og onsdag 19.8.

Skolestart for elevene: Torsdag 20.8

8

3

September

Fagdag: Fredag 18.9

21

1

Oktober

Høstferie: Uke 41 (Torsdag 5.10.- 9.10.)

Fagdag: 30.10

16

1

November

Fagdager: Mandag 16.11. og tirsdag 17.11.

16.11. felles med resten av RSK Øst

19

2

Desember

Siste skoledag før jul: Fredag 18.12.

14

 

Januar

Første skoledag etter jul: Mandag 4.1.

20

 

Februar

Fagdag: 5.2.

Vinterferie: Onsdag 24.2. – fredag 26.2.

16

1

Mars

 

20

 

April

Fagdag: 16.4.

Påskeferie: Mandag 29.3. – mandag 5.4.

18

1

Mai

Fridager: Torsdag 13.5., fredag 14.5., mandag 17.5. og mandag 24.5.

Fagdag: Fredag 14.5. (kan jobbes inn!)

17

1

Juni

Siste skoledag: Onsdag 23.6.

17

 

 

 

 

 

SUM

 

186

10

 

 

SFO rute 2020/2021

Nordskogen skole

Last ned>>

Måned

SFOdager

Merknader

August

12

Planleggingsdager SFO 12. og 13.august. Åpent fra og med 14.august.

September

22

Åpent alle dager. Også på skolens fagdag 18.09.

Oktober

22

Åpent alle dager, også i skolens høstferie i uke 41 og på skolens fagdag 30.10.

November

21

SFO har åpent alle dager, også skolens fagdager 16.-17.11.

Desember

14

SFO tar juleferie samtidig som skolen. Siste dag før jul er fredag 18. desember.

Januar

20

Stengt 1.januar, åpner igjen etter juleferien mandag 04.01.

Februar

20

Åpent alle dager, også på skolens fagdag 05.02 og skolens vinterferie 24.02-26.02.

Mars

20

Åpent alle dager.

April

19

SFO er åpent på skolens fagdag 16.04.

SFO tar påskeferie samtidig som skolen. Påskeferie 29.03-05.04.

Mai

17

Fridager 13.05, 17.05 og 24.05. SFO stengt 14.05.

Juni

23

SFO har siste åpningsdag før sommer torsdag 01.juli.

Total:

209 SFOdager