Dere kan velge mellom:
Mandag 23. mai kl. 8.00 – 16.00
eller
Tirsdag 24. mai kl. 14.00 – 18.00
(Dersom ingen av tidene skulle passe, ta kontakt på telefon 78 98 34 62)
 
Gi beskjed dersom dere ønsker tolk til møtet.
 
Nordskogen skole inviterer deretter alle foresatte til høstens nye 1. klasser til et felles informasjonsmøte tirsdag 14. juni kl 18.00.
 
Møtet skal være oppe på 1. klasserommet. Inngang oppe.
 
 
                         Velkommen!
 
Hilsen 
 
Nordskogen skole
v/avdelingsleder Mirian Julie Olsen