Hvordan ta kontakt?

Ta kontakt med vaktmester på telefonnummeret som er oppgitt lengre ned på siden for å avtale lån. Beskriv behovet, og du vil få informasjon om hvilke hjelpemidler det er mulig å låne.

Hjelpemiddelet hentes ved inngang i underetasjen på Båtsfjord helsesenter (Helsevegen 1, 9990, Båtsfjord) på avtalt tidspunkt.

Hvor lenge kan du låne?

Behovet for hjelpemidler må være midlertidig, inntil to år. Du kan i utgangspunktet låne i tre måneder, men utlånsperioden kan forlenges ved at du kontakter vaktmester i kommunen.
Har du behov for å låne hjelpemidler i mer enn to år, kan du søke på hjelpemidler til langvarig behov fra NAV hjelpemiddelsentral (se NAV sine hjemmesider). Du kan også ta kontakt med ergoterapeut eller annen hjelpemiddelformidler i kommunen. Du vil da få hjelp til å søke. Dersom du allerede vet at behovet blir varig, råder vi deg til å sende søknad til NAV med en gang. Kontaktinfo til hjelpemiddelformidlere finner du i punktene nedenfor.

Retur av hjelpemidler

Hjelpemidler som ikke er i bruk må leveres tilbake i rengjort stand så snart som mulig, slik at nye brukere får nyte godt av tilbudet. Hjelpemiddelet returneres til vaktmester i kommunen som holder til i underetasjen på Båtsfjord helsesenter. Ta kontakt for å avtale tidspunkt for retur. Ikke returnert hjelpemiddel, eller skader på hjelpemiddelet som skyldes bruk utover normal slitasje må erstattes av låntaker.