Anbefaling om oppfriskningsdose med koronavaksine

Regjeringen anbefaler disse gruppene en ny oppfriskningsdose koronavaksine. Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine.

  1. Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere
  2. Personer 65-74 år 
  3. Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende sykdom som gir risiko for alvorlig forløp av covid-19.
  4. Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. Ta kontakt med helsestasjonen.
  5. Gravide i 2. og 3. trimester

Når kan du ta ny oppfriskningsdose?

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.
Har du hatt koronavirus, skal det gå minimum tre uker fra du er frisk igjen til du tar ny vaksinedose. Et lenger intervall vil trolig gi en bedre antistoffrespons. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose.

Kommunen annonserer når det er mulighet for å ta oppriskningsdoser. Dette gjør vi via nettsiden vår, infoskjermer på offentlige bygg, kommunens og andre offentlige facebooksider

Vaksinasjon barn

Barn i aldersgruppen fra 5 år og opp til 15 år kan få vaksine om foresatte og barn ønsker dette.

Ta kontakt med helsestasjonen

Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Du kan lese mer om dette her:   https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/

Vaksinasjon mot influensa

Anbefalingene fra Folkehelseinstituttet for influensavaksinasjon er de samme som foregående sesonger, og målgruppene for vaksinasjon er i stor grad overlappende for influensa- og koronavaksinasjonsprogrammet. Tidspunkt for når en ny oppfriskningsdose med koronavaksine bør gis er ikke avklart, men det kan være aktuelt å gi denne i samme tidsperiode som influensavaksine, og samvaksinering kan være aktuelt.

Det er foreløpig ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å anbefale samvaksinering med pneumokokk- og koronavaksine. Pneumokokkinfeksjoner er ikke i samme grad styrt av sesong og vaksinen gir også vesentlig lengre beskyttelse enn både influensa- og koronavaksine. Vaksinering mot pneumokokker kan derfor med fordel gjøres før høsten. De som ønsker denne vaksinen tar kontakt med sin fastlege.

Vaksinasjon av barn i risikogruppene

Det er vesentlig flere barn i alderen 0-18 år som har økt risiko for alvorlig influensa enn for alvorlig koronasykdom. I sesongen 2021/22 er influensavaksinasjonsdekningen for barn i risikogruppene på bare 8 %. Vi må ta høyde for at influensaepidemien neste sesong kan bli kraftig og gi stor sykdomsbyrde både blant barn og voksne. For å begrense alvorlig influensasykdom og dødsfall blant disse barna er det svært viktig at de får influensavaksine. For å få dette tar dere kontakt med fastlegen.

Etterregistrering og koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine om å sjekke sitt koronasertifikat på Helsenorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig.

Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har anledning til å rette opp dette i etterkant.

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/