VANNAVGIFT:

Vannavgifta er todelt. En variabel del og en fastdel.

Boliger/industri pr. m3 pr. år kr. 7,47, - Omregningsfaktor er 1,5 ved arealberegning.

Pris pr. m2 kr. 11,20,- for bolig/industri. Fritidsbolig kr. 4,92 pr. m2

Fastdel vannavgift:

Boenhet inntil 70 m2  fastdel kr. 1.598/år

Boenhet over 70 m2    fastdel kr. 2.638/år

 

For andre kategorier fastsettes fastdelen etter sårbarhet.

 

Kontor/forretninger m.m uten sårbarhet inntil 350 m2         kr.   3.195/år

Kontor/forretninger m.m uten sårbarhet over  350 m2             kr.   5.602/år

 

Kontor/forretninger m.m med noe sårbarhet inntil 350 m2    kr.   5.602/år             

Kontor/forretninger m.m med noe sårbarhet over 350 m   kr.   9.505/år

 

Bedrifter/institusjoner med begrenset sårbarhet                   kr.   16.004/år

Institusjoner/skoler m.fl. med stor sårbarhet                         kr.   40.003/år

 

For kategori annen bygg: Forretninger, kontor, lager, hybelbygg, egnebuer m.m. som kun betaler etter målt forbruk settes en minste årlig avgift. Minsteavgift beregnes utfra et forbruk på 1000m3/ år.

 

For kategori fritidsbebyggelse beregnes avgiften etter stipulert forbruk tilsvarende et årlig forbruk på 75 m3/ år og en fastdel på kr. 864,-

 

AVLØPSAVGIFT

Boliger/industri pr. m3 kr. 31,71, –. Omregningsfaktor ved arealberegning er 1,5.

Pris pr. m2 er kr. 47,56 for boliger/forretning. Fritidsbolig kr. 14,90.

 

Tilknytningsavgift:

Boliger pr. m2               kr. 100,-

Industri pr. m2                kr. 164,-

Boliger pr. m2                kr.  86.-

Industri pr. m              kr. 130,-

 

Det settes et øvre tak på kr. 110.000,- i tilknytningsavgift for vann- og avløp.

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte priser på avløp

RENOVASJON

Grunngebyr pr. år                               kr.  3.281,-

Mengdegebyr 120 l dunk                   kr.     581,-

Mengdegebyr 140 l dunk                   kr.     678,-

Mengdegebyr 240 l dunk                    kr.  1.180,-

Mengdegebyr 360 l dunk                   kr.  1.760,-

Mengdegebyr 370 l dunk                   kr.  1.809,-

Mengdegebyr 660 l container             kr.  3.239,-

Mengdegebyr 1000 l container          kr.  4.904,-

Delingsgebyr                                       - kr. 115,-

Utkjøring plastdunk                              kr. 286,-

Innlev/bytting beholder                        kr. 117,-

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte pris på renovasjon

 

FEIING

Pr. pipe pr. år                          kr. 613,-

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte pris på feiing

FESTEAVGIFT

Pr. m2 pr. år                           kr.  1,45

 

Punktfeste på kommunal grunn:

 

Nausttomt pr. år                     kr.     688,-

Hyttetomt pr. år                       kr.  1.210,-

Andre installasjoner pr. år       kr.  3.768,-

 

EIENDOMSSKATT

Boliger/hytter mm.                 3 prom.

Næring                                   5 prom.

Salg av kommunal grunn/tomter

Boligtomt pr. m                    kr.  34,-

Industritomt pr. m2                       kr.  43,-                   

Forretningsforetak pr. m2         kr.  57,-