Dette gjelder også arrangører som mottar kommunalt tilskudd til arrangement.  Kommunen oppfordrer videre at alle andre arrangører andre steder i kommunen aksepterer ordningen.  Alle steder dette gjelder vil få utstedt plakaten ”ledsagerbevis aksepteres” som kan henges opp på stedet/i lokalet. Kommunens administrasjon administrerer ordningen og behandler søknader om ledsagerbevis.   

Se søknad om ledsagerbevis under vedlegg