Hva er søknadspliktig?

Dersom det skal gjøres tiltak som endrer avkjørselsforholdene, må det sendes inn avkjørselssøknad for godkjenning. Det kan være fysiske endringer eller endret bruk. For eksempel:

  • Etablering av ny avkjørsel
  • Flytting av eksisterende avkjørsel
  • Etablering av én eller flere nye boenheter som skal bruke en eksisterende avkjørsel

VEGLOVA § 40

Søknadsskjema

Søknaden skal sendes inn via denne portalen:

Søk om avkjørsel

 

Vedlegg til søknaden:

Eksempel på situasjonsplan 1

Eksempel på situasjonsplan 2