§ 5.1 Dispensasjoner, Pbl § 19-1

For behandling av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra planbestemmelser belastes gebyr etter følgende tabell.

 

Krever ikke høring

Kr.

 2 009,-

Krever høring

Kr.

4 084,-

§ 5.2 Seksjonering etter eierseksjoneringslovens § 7

Gebyr for seksjonering er en funksjon av rettsgebyret. Dette fastsettes årlig av Stortinget. Opplysninger om størrelsen kan fås ved henvendelse til Båtsfjord kommune. I tillegg til gebyrsatsene skal det betales et tinglysningsgebyr. Tinglysningsgebyret tilbakebetales dersom seksjoneringstillatelsen ikke blir gitt.

 

Seksjoneringssak uten befaring

Kr.

3 x rettsgebyr

Seksjoneringssak med befaring

Kr.

5 x rettsgebyr

 

Ved trukket sak, og der tillatelse ikke blir gitt, kreves 50 % av fullt gebyr.

For utarbeidelse av særskilt måledokument over tilleggsdeler i tomt betales som kartforretning.

§ 5.3 Kopieringssatser

Gebyrsats for kopiering av dokumenter og utskrifter fra PC.

 

Format

Pris pr. papirkopi

Pris pr. PC-utskrift

 

 

 

A0

 Kr. 134

 Kr. 268

A1

 Kr. 123

 Kr. 189

A2

Kr. 102

 Kr. 140

A3

                Kr. 15

                 Kr. 40

A4

                Kr. 11

Kr. 28

 

 

§ 5.4 Meglerpakke

Meglerpakke

Kr. 1200,-