Salg alkoholgruppe 1

  • Salg i gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på hverdager og fra kl. 08.00 til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager.

  • Gruppe 1 skal være fysisk utilgjengelig for kunder etter kl. 20.00 på hverdager og fra kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager.

  • Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

Øl og vin

Skjenking gruppe 2  øl og vin (under 22 volumprosent alkohol) kan skje fra kl. 06:00 til kl. 03:00.

Brennevin

Skjenking gruppe 3 – (drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 Volumprosent alkohol) kan skje fra kl. 13:00 til kl. 01.00.

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00

 

Opphør av konsum

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Bevillingshaver har ansvar for å sørge for at det ikke drikkes alkoholholdig drikk etter dette tidspunktet.

Dersom bevillingshaver ønsker å avslutte skjenkingen og for eksempel stenge skjenkestedet sitt før skjenketiden går ut, kommer ikke 30-minuttersgrensen til anvendelse.

Overgang til sommer- og vintertid

Ved overgang til sommertid stilles klokken frem fra kl 02:00 til kl 03:00. Skjenkesteder som har skjenketid til kl 02:00 eller senere, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken stilles frem, dvs. kl 02:00. Klokken er da 03:00 etter ny tid.