Avdelingen

 Avdelingen har plass til 8 beboere. Et av rommene er utformet slik at det kan bo ektefeller sammen. 

Det er felles kjøkken og stue for tilrettelagte aktiviteter og samvær som gir mulighet for mestring, stimulering og kognitiv støtte.

Ved tildelt plass ønsker personalet bakgrunnsopplysninger som gir bedre kjentskap til beboer for å bedre kunne finne riktige aktiviteter, samtaleemner som en kan bruke i dagliglivet. Alle beboere får tildelt en kontaktperson som pårørende kan henvende seg til.

Avdelingen er en skjermet enhet og det er derfor:

Besøkstid hver dag fra kl. 11.00- 13.00 og 17.00- 19.00.

Lovhjemmel

Lov om helse- og omsorgstjenester §3-2 punkt 6 bokstav c og 3-2 a Jf. Forskrift om tildeling av langtidsopphold i Sykehjem Båtsfjord kommune.