Bålforbud

  I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

 

  Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.(Uthevet tekstlinje)

Det generelle bålforbudet i denne perioden er hovedregelen. Det finnes unntak fra denne regelen :

* Det er likevel tillatt der det er åpenbart at brann ikke kan oppstå.

Våre anbefalinger når du tenner bål

* Vurder faren for brann, slik at du er på den sikre siden.

* Vurder fuktigheten i bakken. Dersom det ligger snø på bakken eller det har regnet mye over tid, er det som regel trygt å tenne bål. 

* Ha god avstand til brennbar vegetasjon/materiale. 

* Vurder vindforhold. Gnister fra bålet/grillen kan spre seg langt med vinden.   

* Har du muligheten for å slokke? Gjør gjerne opp ild i nærheten av bekk eller vann. 

* Benytt deg av tilrettelagte grill- og bålplasser.

* Vær sikker på at bålet er slukket før du forlater. 

Du er - alltid selv ansvarlig

Du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er. Det er du selv som må vurdere faren ved å gjøre opp ild. Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet. Er du usikker på om du kan tenne opp ild/fyre opp bål - la heller være.

Bål er en del av natur- og friluftslivet. Hyggeligst blir det når hensynet til omgivelsene er ivaretatt.

Sankthansbål

Brannlovens sikkerhetsbestemmelser for bålbrenning gjelder også for sankthansbål. Sankthansbål må kun anlegges på steder der det åpenbart ikke kan oppstå brann.

Virksomheter (for eksempel barnehager, skoler, velforeninger, boligsameier m.fl.) skal forholde seg til Internkontrollforskriftens krav til skriftlig risikovurdering m.m.

For utfyllende informasjon om bålbrenning og grilling i naturen se egen artikkel om temaet.

Forurensning

Kommunene er lokal forurensningsmyndighet og vil ivareta regler for å forhindre forurensning og helseproblemer iht. forurensningsforskriften. Forskriften har til hensikt å forhindre at denne type bål ikke brukes til å brenne søppel samt forhindre lokal luftforurensning.