Dette bør du sjekke før du melder inn ulovlig tiltak

1. Snakk med naboen din først. Spør om naboen har fått tillatelse til det som bygges, eller om det som bygges er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.

2. Sjekk i saksinnsyn om det foreligger en byggesøknad knyttet til eiendommen og tiltaket. Dersom du finner dokumenter som du ønsker innsyn i kan du be om det direkte i innsynsportalen.

3. Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt.

Hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) kan man sjekke hva som ikke er søknadspliktig

https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/

 

Mener du at tiltaket fremdeles er ulovlig etter at du har gjort disse undersøkelsene, kan du melde inn forholdet til MUNT.

Slik melder du inn ulovlig tiltak

Melding om ulovlige arbeider eller byggetiltak sender du til oss via vårt skjema for innmelding av mulige ulovligheter. Alternativt kan du sende e-post  til oss, eller brev til
Båtsfjord kommune
v/ MUNT
Boks 611
9991 Båtsfjord

Informasjon vi ønsker innsendt:

  • Gårds- og bruksnummer på eiendommen.
  • Adresse på eiendommen.
  • Beskrivelse av det ulovlige forholdet.
  • Gjerne kart og bilder av forholdet.

Det er viktig at meldingen inneholder korrekt informasjon om det ulovlige forholdet. Legg gjerne ved bilder som grunnlag for meldingen, og kart med informasjon om hvilken eiendom og hvor på eiendommen det ulovlige forholdet er. Det er mulig å legge inn bilder og vedlegg i skjema for innmelding.

Kommunens prioritering av saker og videre saksgang

Kommunen prioriterer oppfølging av ulovlighetssaker som har betydning for personsikkerhet og helse.  

Saker som har karakter av rene nabokonflikter der ikke viktige offentligrettslige hensyn eller hensyn til kvalitet i byggverk blir skadelidende, vil ikke bli prioritert. Kommunen kan henlegge overtredelser som er av mindre betydning.

 

Videre oppfølging er en sak mellom den som bygger eller har bygd ulovlig, og kommunen. Den som sender inn tips, er ikke part i saken, og henvises til å følge saken på postlistene til kommunen.  

Vi gjør oppmerksom på at mailadresse og registrert navn vil komme frem. Den som får anklager om ulovlig bygging mot seg, har rett til innsyn i sakens dokumenter.