ALDERSPENSJONATET

Alderspensjonatet har 12 leiligheter. Ved siden av to av leilighetene er det også tilknyttet enkle soverom, som benyttes til korttidsopphold og avlastning i perioder.

EGENBETALING

Beboere som har fast plass og leier leilighet fyller ut leiekontrakt og melder adresseforandring. Husleien betales månedlig, hvor regning sendes til den enkelte beboer eller økonomisk verge.

Fastboende har anledning til å lage mat i leilighetene, men det er også mulig å få full pensjon- noe de fleste beboere benytter seg av. Beboerne betaler da en fast månedlig pris for tre måltider daglig. Full pensjon består av 3 daglige måltider, samt daglig kaffe m/kaker, høytidsmiddager, julebord.

Prisene justeres årlig av kommunestyret og med tanke på størrelse på leilighetene (ant. Kvm. Se vedlegg for årets sats).

Utstyr

Alt av møblement og utstyr må den enkelte beboer ha med seg ved innflytning. Privat tøy eller lignende må merkes med navn. Privattøy blir vasket av de ansatte på avdelingen ved behov. Sengetøy og duker/gardiner blir sendt til vaskeriet.