Disse tiltakene er :

  • Aksjon boligbrann, hvor vi er ute til ett utvalg av kommunens innbyggere for en liten kontroll av brannsikkerheten, samt skifte av batteri i røykvarslere.
  • Brannvernuka, med åpen brannstasjon.
  • Kommende omsorgsprosjektet, samarbeidsprosjekt mellom brannvesenet og omsorgstjenesten, rette mot sårbare hjemmeboende.
  • Brannvesen bistår også i gjennomføring av brannøvelser/slukkeøvelser i regi av Bedriftshelsetjenesten/bedrifter i kommunen.