Ledende helsesykepleier (kjernetid 9-14)

Kjersti Nergaard

90 47 75 58

Helsesykepleier (kjernetid 9-14)

Hege Anita Nilsen

90 51 12 65

Sentralbord PPT og Helsestasjon - Sekretær

Hanne Karin Nilsen

7898 5373