o Hvem kan gifte seg hos oss?

Kommunens vigselstilbud er rettet mot kommunens innbyggere. Det er tilstrekkelig at én av partene er folkeregistrert som bosatt i Båtsfjord.

I tillegg kan personer som er bosatt i utlandet, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg i Båtsfjord.

Personer som ikke bor i Båtsfjord, har i utgangspunktet ikke rett til å inngå ekteskap her.

o Vilkår for gjennomføring av vigsel - prøvingsattest

Vi må motta prøvingsattest fra dere før vi kan gjennomføre vigsel.

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistret (skatteetaten) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Her finner du link til folkeregisteret (skatteetaten) for dere som skal sende søknad om prøvingsattest.

Prøvingsattesten som utstedes er kun gyldig i fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten må være gyldig på dagen man inngår ekteskapet. Prøvingsattesten kan altså tidligst utstedes fire måneder før datoen dere skal gifte dere.                                                                                                                                       

Dere som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.

o Tid og sted

I utgangspunktet gjennomføres vigsler fra klokken 12.00 – 16.00 på fredager på rådhuset i Båtsfjord.

Det settes av omtrent 20 minutter til hver vielse.

Vigsler kan også finne sted på lørdager. Det settes en frist på to måneder for å melde inn ønsker om vigsel på lørdag.

For perioden 15. juni – 15. august er fristen 1. mai.

Vigselstidspunktet for det aktuelle bryllup, fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigsler.

o Reservasjon av vigselsdato

For å søke om tidspunkt for vigsel må dere fylle ut et søknadsskjema. Skjemaet lastes ned fra lenken under:

 

  •  

Søknad om vielsesseremoni på Båtsfjord rådhus.pdf

Vigsler kan også finne sted på lørdager. Det settes en frist på to måneder for å melde inn ønsker om vigsler på lørdag.

For perioden 15. juni – 15. august er fristen 1. mai.

Gyldig legitimasjon

Gyldig legitimasjon er gyldig pass, norsk førerkort eller bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.

Søknadsskjemaet, original prøvingsattest fra folkeregisteret og kopi av parets legitimasjon sendes deretter til: Båtsfjord kommune, Ordfører, Postboks 610, 9991 Båtsfjord.

Dokumentene kan også leveres i konvolutt i rådhusets servicetorg. Konvolutten må merkes «ordfører – vigsler».

Søknad, kopi av legitimasjon og prøvingsattest må sendes til oss senest to uker før ønsket vigselsdato.

Dersom dere ønsker å reservere tid for vigsel mer enn fire måneder i forveien, er dere velkommen til å sende oss utfylt søknadsskjema på e-post. Endelig bekreftelse på vigselsdato vil bli sendt dere når kommunen har mottatt prøvingsattesten. Husk at prøvingsattesten kun er gyldig i fire måneder.

o Hvem utfører seremonien

Følgende personer er gitt vigselsmyndighet i Båtsfjord:

I prioritert rekkefølge:

  • Ordfører
  • Varaordfører
  • Rådmann
  • Assisterende rådmann

Vigselseremonien vil bli gjennomført av en av disse. Det er ikke mulig selv å velge en bestemt person fra listen.

o Oppmøte på vigselsdagen

Vigselen vil finne sted i 1. etasje Båtsfjord rådhus, Hindberggata 18. Dere bes møte opp 15 minutter før avtalt tid for seremonien.

o Seremonien

 

Vigsler kommer ut og møter dere og dere blir vist inn i seremonirommet sammen med vitnene og eventuelt andre dere har invitert med til vielsen. Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, før dere erklæres for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitner og vigsler en vigselsmelding.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.