Nærmiljøtiltak kr 10 000 (søknadsfrist 2 mai).
Omhandler miljøtiltak i nærområdet. Lekeplasser og prosjekter. Tilskuddet skal ikke benyttes til dekning av administrasjonskostnader.
Søknadskjemaet får du på servicetorget eller du finner det her:

SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØTILTAK.PDF

Kulturmidler, kr 100 000 (Søknadsfrist 19. mai 2023) Det ytes tilskudd til aktivitet i lag/foreninger, ikke administrasjonskostnader. Søknadene behandles direkte i Kultur- og Oppvekststyret. Krav ved søknad om kulturmidler:  Legg ved regnskap for forrige år - årsplan for søknadsåret - budsjett for søknadsåret.
Søknadskjema får du på servicetorget eller du finner du her:

SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER.PDF
Tilskudd diverse kulturtiltak. (Ingen søknadsfrister) Omhandler arrangement av forskjellig karakter som for eksempel konsertarrangement med underskuddsgaranti og prosjekter. Tilskuddet skal ikke benyttes til dekning av administrasjons-kostnader. Søknad på beløp inntil kr 5.000,- behandles administrativt. Større beløp behandles i Kultur og oppvekststyret. Ingen søknadsfrist. Ved administrativ tildeling er det ankemulighet. Anken behandles da Kultur og oppvekststyret. Budsjett i 2023 er kr 15 000,-. Ingen søknadsskjema.

ANDRE ØREMERKEDE TILSKUDD ER

Tilskudd BSK  Kr 100 000.-.
Tilskudd 4H  Kr 35 000.-.
Tilskudd Båtsfjord i Fest Kr 60 000

Tilskudd til 17. mai, kr 20 000.-.
Tilskudd til Historie og museumslaget  Kr. 60 000.-.

Vil du vite mer eller søke så kontakt Kulturkontoret : Stig-Ove Eriksen, kulturkonsulent,  tlf 47 62 86 18  eller stig-ove.eriksen@batsfjord.kommune.no