Send inn omsetningsoppgave
I starten av året (januar/februar) vil du motta brev fra Båtsfjord kommune vedrørende innsendelse av omsetningsoppgave.
​Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Oppgaven fylles ut av styreleder eller av daglig leder i selskapet.

Ny virksomhet:
Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

Opphør eller salg av virksomheten:
Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar Næringsetaten en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret. 

Drift på tidligere eiers bevilling:
Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling. 
 
Revisors bekreftelse:
Revisor må bekrefte hvor mange liter med alkoholholdig drikk som ble omsatt foregående år.

Det er bevillingshavers ansvar at revisor bekrefter omsetningstallene. Uten denne bekreftelsen regnes omsetningsoppgaven som ikke levert.


Hvorfor må du ha bekreftelse fra revisor?:
For at størrelsen på bevillingsgebyret skal bli riktig, har Båtsfjord kommune besluttet at alle omsetningsoppgaver skal bekreftes av revisor. Dette gjelder også for selskaper som ikke er revisorpliktige.
 

Hva skjer hvis du ikke leverer oppgaven eller ikke betaler gebyret?
Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fastsatt frist, får du tildelt to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fastsatt frist får du ytterligere to prikker. Om du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil vi inndra salgs- eller skjenkebevillingen i minimum én uke.

Her kan du lese mer om prikktildelingssystemet