Vannavstenging

Vannavstenging: Gebyr: kr 1195,- pr. oppmøte. Dette gjelder oppmøte i forbindelse med avstenging – påsetting av vannforsyning i bolig/andre bygninger.

Forringelsesgebyr

Forringelsesgebyr ved graving i kommunale veier og plasser: Kr. 246,- pr. m2

Vanntining/kloakkspyling

Vanntining/kloakkspyling pr time kr. 2086,- eks mva

Behandling av gravetillatelse:

Behandling av gravetillatelse: Gebyr: kr 2378- (ikke mva) pr. behandlet søknad. Dette gjelder graving kun i kommunal vei; herunder fortau, g/s-vei eller annet trafikkareal. Gebyret skal dekke utgifter til administrasjon, saksbehandling og kontroll av gravearbeider.