Båtsfjord menighetshus  tlf. 789 83 333 - åpningstid man-fre kl. 08.00 - 15.00

Kirkeverge Solfrid Hammer  - epost : kirkeverge@batsfjordmenighet.no - (mobil 97 19 37 27)

Menighetspedagog Ingvill Robrtesen - epost : ingvill.robertsen@batsfjordmenighet.no - (mobil 90 62 83 82)

Kirkegårdsbetjent/kirketjener June Bremnes : june.bremnes@batsfjord.kommune.no. (mobil 48256020)

Sogneprest Anne Kirsti Kjenne - epost : prest@batsfjordmenighet.no - (mobil 91 91 69 00)