Kart og databaser

Informasjon om registrete kulturminner finner du i disse lenkene

Kulturminnesøk 
Miljøstatus har en rekke nyttige, søkbare kart, bl.a. for Sefrak-registrerte bygninger