Kriseteamet har fokus på omsorg, informasjon, stabilisering, praktisk hjelp og støtte. Teamet er tverrfaglig og består av ansatte i kommunen med kunnskap og erfaring med å bistå kriseutsatte.

Aktuelle hendelser kan være:

  • Uventende og akutte dødsfall
  • Selvmord 
  • Ulykker
  • Naturkatastrofer som flom, ras eller annet 
  • Store kriser og katastrofer

 

Kriseteamet aktiveres av nødetatene, legevakt eller kommunens krisestab. Det gjøres da en vurdering om kriseteamet skal aktiveres, eller om hendelsen kan ivaretas av det ordinære tjenesteapparatet.

 

Tjenesten er gratis.