Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Faktura til Båtsfjord kommune

Faktura til Båtsfjord kommune.

Informasjon til våre leverandører om fakturering, adresser, innhold, krav og lovverk.

Båtsfjord kommune ønsker helst å motta faktura i EHF-format fra våre leverandører på alle typer innkjøp og bestillinger.

   Fakturaadresse for papirfakturaer: Båtsfjord Kommune. Hindberggata 18. 9990 Båtsfjord
   Fakturaadresse for EHF-fakturaer: Båtsfjord kommune har organisasjonsnummer: 938795592.

Faktura kan også sendes via epost til faktura@batsfjord.kommune.no 

Innhold i fakturaen:

Det er viktig at avdelingens navn (fakturareferanse) kommer frem på fakturaen. Hvis det er mulig bør også navnet (bestillingsreferanse) på den som har bestilt varen/tjenesten fremkomme på fakturaen.

Fakturaer vil som hovedregel bli returnert dersom de er:

   Feiladressert/Feilsendt
   Mangelfull (med tanke på innhold, kvalitet og merking)

Innhold i faktura som sendes til kommunen må tilfredsstille reglene i bokføringslov og bokføringsforskrift.  

All utbetaling til leverandørene skjer fra økonomikontoret, og eventuelle forespørsel kan rettes dit.
Betalingsbetingelser

Båtsfjord kommune ber om 30 dagers betalingsfrist. Til tross for fokus på effektiv behandling av inngående fakturaer, vil det gå minst to uker fra faktura er sendt fra leverandør til den er godkjent av riktig enhet i kommunen. Dette skyldes ekstern og intern postgang og behandlingstid i fakturamottak.
Mottakere av fakturaen trenger også tid til forsvarlig behandling av fakturaen før den blir godkjent og betalt. 
Er betalingsfristen kortere enn 30 dager vil kommunen ofte få problemer med å overholde fristen.