Vanlig prosedyre er da at abonnenten blir gjort oppmerksom på forholdet gjennom et varsel om pålegg, med oppfordring om rask utbedring. Etter 3 uker følges dette opp med det direkte pålegg, dersom det ikke er kommet melding om igangsettelse eller ferdigmelding.

Fristen for utbedring av lekkasjen er 3 uker.

Stikkledning er definert som privat avgrening på hovedledning og inn til boligen, dvs at du eier vann- og avløpsledninger fra boligen og helt ut til kommunal ledning, inklusiv anboringsklaven og anboringen, selv om disse ligger utenfor din private tomt.