Trenger du forhåndskonferanse?

I en tidlig fase i et prosjekt kan det være lurt å først ta kontakt med servicetorget vårt dersom du har spørsmål. Vår erfaring er at mange spørsmål avklares via dialog på e-post uten at det er nødvendig med forhåndskonferanse. Mange ønsker forhåndskonferanse fordi en vil får avklart om en kan få dispensasjon fra bestemmelser i lov eller plan. Dette kan ikke kommunen svare på i en forhåndskonferanse.

Bestille forhåndskonferanse

Dersom du ønsker en forhåndskonferanse ber vi om at du er nøye med å sende inn tilstrekkelig dokumentasjon, slik at du får størst mulig utbytte av møtet. Husk å være konkret på hva du ønsker å få avklart. 

Bestillingen gjøres via e-post til postmottak@batsfjord.kommune.no.  En saksbehandler vil ta kontakt med deg på epost eller telefon og avklare møtetidspunkt. Møtet skal avholdes innen to uker etter at tilstrekkelige opplysninger er mottatt. Vi gjør oppmerksom på at vi tidvis ikke klarer å overholde denne fristen, spesielt dersom det er behov for/ønskelig at andre fagmyndigheter skal delta i konferansen.