Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vannkvalitet

Vannkvalitet

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Drikkevannet skal være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade ved vanlig bruk. Det er kravet til norsk drikkevann. Drikkevannet i Båtsfjord hentes fra kommunale grunnvannsbrønner/løsmasse-brønner ved Storelva grunnvannsområde og holder en jevn- temperatur på ca. 4 grader året rundt. 

I Norge har vi en egen forskrift,  «Drikkevannsforskriften«, som har strenge krav til kvaliteten på vannet vi drikker. For å sikre at drikkevannet oppfyller kravene, tas det jevnlig vannprøver etter et vannprøveprogram utarbeidet etter krav fra myndighetene. 

Vannprøver

Vannet du får i kranen blir renset på et vannbehandlingsanlegg. Både på anlegget og ute på ledningsnettet blir det regelmessig tatt vannprøver for analyse på ulike parametere Dette er parametere som for eksempel bakterier, pH, farge, turbiditet, og metaller.
 

Krav til godt drikkevann

Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelsa) har utarbeidet krav for godt drikkevann. De viktigste er:

  • Det skal være hygienisk betryggende, uten helseskadelige organismer og stoffer.
  • Det skal være kjemisk betryggende. Mange stoffer som finnes i naturen, er i drikkevannet.
  • Det er helt naturlig, men noen av dem skal det ikke være for mye av.
  • Det skal være klart.
  • Det skal være uten spesiell lukt og smak.
  • Det skal ikke virke tærende på rør og installasjoner
  • Temperaturen bør være mellom 2 og 12 °C.


Andre relevante lenker

https://norskvann.no/faq-om-vann/
https://www.fhi.no/ml/drikkevann/

 

Aktuelt

Bilde hentet fra pixabay

Tette kloakker i Båtsfjord kommune

Viktig info: Båtsfjord kommune har ved flere tilfeller vært utkalt for å åpne opp tett  hoved kloakk, dette har medført stor frustrasjon for de som...
Vannpumpe

Har du egen brønn?

Ca 12 % av husstandene i Norge får sitt vann fra egen vannforsyning • Overflatevann (vann fra innsjø, elv, bekk) • Grunnvann (vann fra fjell, løsma...