Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Tette kloakker i Båtsfjord kommune

Viktig info:

Båtsfjord kommune har ved flere tilfeller vært utkalt for å åpne opp tett  hoved kloakk, dette har medført stor frustrasjon for de som opplever at kloakken ikke fungerer.

Important info:

Municipal serviceworkers has in several intances been called out to open cloged sewers. This to great enoyance for the people who experience non working sewers.

Bilde hentet fra pixabay

Har du egen brønn?

Ca 12 % av husstandene i Norge får
sitt vann fra egen vannforsyning
• Overflatevann (vann fra innsjø, elv, bekk)
• Grunnvann (vann fra fjell, løsmasser, oppkomme)
• Sisterne (takvann eller tilkjørt vann)

Vannpumpe