Psykisk helse i skolen

 

Prosjektet psykisk helse i skolen 2020, med fokus på rusforebygging og psykisk helse er nå inne i en avsluttende fase. Med det er snart en erfaringsrik og inspirerende prosjektperiode over. Å bruke skolen som forebyggende arena har vært prosjektets overordnede fokus, hvor prosjektgruppen i sitt utviklingsarbeid har laget undervisning som kan være med på å redusere etterspørselen av rusmidler, og bidra til en holdningsendring blant ungdom. Prosjektet er fullfinansiert av statsforvalteren i Troms og Finnmark.
Denne rapporten har til hensikt å redegjøre for prosjektgruppens arbeid og resultater.