Hvilken fysioterapeut skal du velge?

  • Fysioterapeut med driftsavtale velges hvis du kan oppsøke fysikalsk institutt selv. Den kommunale fysioterapitjenesten kan og kontaktes, men lengre ventetid må da påregnes grunnet andre primæroppgaver. 
  • Den kommunale fysioterapitjenesten tilbyr primært fysioterapi til:  
    • Deg med noe mer sammensatte behov, og som kan ha behov for oppfølging i hjemmet, andre kommunale helse- og omsorgstjenester evt. bestilling av hjelpemidler og/eller tverrfaglig oppfølging. Oppfølgingen kan du få i ditt private hjem eller i våre lokaler.  
    • Beboere på institusjon.
    • Barn og unge under 18 år (samarbeid med helsestasjon, skole og barnehage).  

Hvordan kontakte fysioterapeuten?

Du kan ta direkte kontakt med fysioterapeuten selv. Benytt oppgitt kontaktinformasjon til den av tjenestene du har behov for. Den kommunale fysioterapitjenesten kan og kontaktes ved at din fastlege, sykehus eller andre kommunale tjenesteytere (f.eks. hjemmetjenesten eller skolehelsetjenesten) henviser deg eller kontakter oss på dine vegne, dersom du gir fullmakt til dette.  

Fysioterapeut med driftsavtale

Kontaktes ved å ringe eller oppsøke lokale på gitt adresse 

 

Stein Kollstrøm, fysioterapeut 

Adresse: Hindberggata 23, 9990, Båtsfjord 

Telefon: 907 72 577 

Kommunalt ansatte fysioterapeuter

Kontaktes ved å fylle ut vedlagt henvendelsesskjema (henvisningsskjema), ringe eller oppsøke lokale på gitt adresse. Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger per e-post eller SMS.  

 

          Vebjørn Askeland  , fysioterapeut 

Adresse: Helsevegen 1, 9990, Båtsfjord 

Postadresse: Postboks 602, 9991, Båtsfjord 

Telefon: 469 21 795 

E-post: vebjorn.askeland@batsfjord.kommune.no

 

 

 

Hva koster det?

Pasienter i behandling betaler egenandel. Unntaket er barn under 16 år, personer med frikort for helsetjenester og personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste). Egenandelen er den samme uavhengig av om du får oppfølging fra fysioterapeuter med driftsavtale eller fra den kommunale fysioterapitjenesten. Se lenke (Egenandeler hos fysioterapeut - Helsenorge) for mer informasjon om betaling og gjeldende egenandeler.