Dette må du søke om:

- Oppskyting over privat grunn kreves tillatelse fra grunneier.

- Oppskyting fra offentlig plass krever tillatelse fra politiet.

- Oppskyting etter kl. 23.00 må varsles med annonse i lokale aviser.

- Fyrverkeri klasse 1,2 og 3 tillates brukt av alle skikkede personer over 18 år.

- Bruk av fyrverkeri klasse 4 krever spesialopplæring.

Årstid og nærhet til sårbare bygningsmasser, tett bebyggelse tørr og brannfarlige omgivelser er viktige momenter og avgjørende for søknaden.

Søknad sendes Båtsfjord kommune v/ Brannsjef

Salg av fyrverkeri i romjulen

Søknader om tillatelse til salg av fyrverkeri i romjulen må sendes Båtsfjord brannvesen innen 30. april.

Hensikten med den tidlige søknadsfristen er at søkere som får medhold i klage på avslag, med normal saksgang fortsatt kan være aktuelle som handlende den førstkommende sesongen.

Fyrverkeri klasse II og III tillates kun solgt til forbruker i tidsrommet romjulen.

Du må søke på nytt selv om du solgte i fjor.

Vi gjør oppmerksom på gjeldende forskrifter med blant annet følgende krav:

Virksomheten må drive handelsvirksomhet over disk direkte til forbruker. Firmaattest fra foretaksregisteret må vedlegges søknaden. Salgstillatelse kan ikke overdras til andre.

Ansvarshavende må være over 20 år, være ansatt i eller eie virksomheten og være fysisk tilstede på salgsstedet i salgstiden. Ansettelsesbevis fra virksomheten og sertifikat type F (forhandler pyroteknikk) fra Norsk Brannvernforening må vedlegges søknaden.

Søknad sendes til: postmottak@batsfjord.kommune.no

Se søknad i vedleg.