KOMPETANSE

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men kan få faglig veiledning fra helse- og omsorgstjenesten.

HVEM KAN FÅ TJENESTEN?

Personer som føler sosial isolering, som ikke kommer seg ut på egenhånd eller som har vansker med å komme i kontakt med andre.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om dagtilbud ved dagsenteret.

MÅL FOR TILBUDET

Målsettingen er at tilbudet skal bidra til at tjenestemottakeren skal få en meningsfylt fritid sammen med andre.

EGENBETALING

Det er ingen egenbetaling for denne tjenesten.

 

Se vedlegg for søknadsskjema.