SKROVNESVEGEN

Adresse GBNR Eier Merknad
Skrovnesvegen 2 1/1/47 Finnmarkseiendommen På tomta står det et eldre hus.

 

 

KLAUSJORDA

Adresse GBNR. Eier Merknad
Klausjorda 16 3/28 Båtsfjord kommune Denne tomten har ferdig tilkoblet vann og avløp, slik at det er en ugift som evt husbygger slipper.
Adresse GBNR. Eier

 

RUBBEDALSVEGEN

Rubbedalsvegen 4     2/1/184 Finnmarkseiendommen
Rubbedalsvegen 9       Finnmarkseiendommen
Rubbedalsvegen 20   Bob Nilsen, privat grunn
Rubbedalsvegen 22   Bob Nilsen, privat grunn
Rubbedalsvegen 24   Bob Nilsen, privat grunn
Rubbedalsvegen 26   Bob Nilsen, privat grunn
Rubbedalsvegen 34   Finnmarkseiendommen
Rubbedalsvegen 36 2/1/195 Finnmarkseiendommen

 

HAVNEDALSVEGEN

ADRESSE GBNR. GRUNNEIER
Havnedalsvegen 7   Finnmarkseiendommen
Havnedalsvegen 9      Finnmarkseiendommen
Havnedalsvegen 11   Finnmarkseiendommen
Havnedalsvegen 13   Finnmarkseiendommen
Havnedalsvegen 17   Finnmarkseiendommen
Havnedalsvegen 20 2/1/199 Finnmarkseiendommen

 

SOLHEIMVEGEN

ADRESSE GBNR. GRUNNEIER
     
Solheimvegen 15 10/1/47 Finnmarkseiendommen