Henvisning

Du kan få en «frisklivsresept» av fastlegen din, NAV eller annet helsepersonell. Du kan også ta direkte kontakt med frisklivssentralen selv.

Egenandel

Helsesamtalen er gratis. En frisklivsresept koster 300 kr, har en varighet på 3 måneder og kan fornyes inntil ett år.

Helsesamtale

Tilbudet ved frisklivssentralen startes og avsluttes med en helsesamtale hvor det gjennomføres en kartlegging av dine vaner. I helsesamtalen ved oppstart samarbeides det om å utforme mål og plan for oppfølgingen. Det kan også gjennomføres helsesamtale underveis ved behov. 

Kosthold

Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å få et bedre kosthold gjennom individuelle samtaler og kostholdkurs. Oppsatte kurs annonseres på kommunens hjemmeside.

Tobakkslutt

Frisklivssentralen gir deg hjelp til å slutte med tobakk gjennom individuell veiledning og snus- og røykesluttkurs.

Søvn

Frisklivssentralen tilbyr kurs hvor du kan få veiledning i gode søvnvaner, dette kan foregå individuelt eller i gruppe.

Fysisk aktivitet

Frisklivssentralen gir deg hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet, primært i grupper. Aktivitetene foregår både ute og inne og legges opp slik at alle kan delta uansett fysisk form og funksjon. Aktivitetsglede og sosialt felleskap vektlegges. Du får tilbud om å teste fysisk form ved oppstart og etter gjennomført oppfølgingsperiode. Etter endt oppfølging vil du også få hjelpe til å finne aktiviteter som du kan fortsette med.