Frekvens feiing

Hvor hyppig vi feier hos deg avhenger av behovet, utfra mengde sot, type sot og fyringsmønster.

Det gjennomfører feiing årlig der det er nødvendig, -  alle piper med mye sot og beksot.

Har du middels eller lite sot blir eventuell feiing av pipa foretatt av feieren ved ordinært tilsyn med fyringsanlegget. Feieren foretar en konkret faglig vurdering ved hvert besøk.

Gjeldene forskrift om brannforebygging setter ikke krav til frekvens for feiing og tilsyn, men vår avdeling/feier er forpliktet til å gjøre risikovurderinger og feie, samt foreta tilsyn deretter.

Tilsyn av fyringsanlegg

Tilsyn av fyringsanlegg skal også foretas etter en risikovurdering. Med fyringsanlegg menes: Ildsted, sentralvarmekjele eller varmlufts aggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusive røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.

Ved tilsyn sjekkere brannforebygger/feieren:

- Skorstein

- Ildsted

- Dokumentasjon på kvalifisert oppføring av ildsted

Forskrift om brannforebygging - Kapittel 1. Innledende bestemmelser - Lovdata