Praktisk bistand – opplæring

Tjenesten omfatter opplæring i husarbeid og matstell, personlig hygiene og bo veiledning.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om praktisk bistand.

MÅL FOR TILBUDET

Målsettingen er at tilbudet skal bidra til at innbyggerne skal kunne leve lengst mulig i eget hjem.

Delmål:

  • Forebygge behov for andre tjenester
  • Tjenestene skal ytes med stor grad av brukermedvirkning og brukerstyring
  • Tjenestene skal baseres på en individuell og helhetlig vurdering av brukers behov hvor brukers egne ressurser utnyttes slik at det tilrettelegges for økt mestring.

TILTAK FOR ØKT EGENMESTRING ...

...kan være robotstøvsuger, lettere støvsuger, div mopper, unngå overmøblering og tunge tepper m.m

ARBEIDSKARTLEGGING

Gjennomføres før tjenesten starter. Dette innebærer kartlegging av utstyr, møblering, husdyr, røyk, utlufting m.m

EGENBETALING

Beregning av egenandel for praktisk bistand og opplæring følger av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 9. Nye satset vedtas årlig av kommunestyret.

Se søknad under vedlegg.