Hva kan ergoterapeuten bidra med?

  • Kartlegging og vurdering av funksjonsnivået ditt
  • Tilpasninger for selvhjulpenhet i ulike arenaer (Hjemme, Jobb/Skole, nærmiljø, fritid)
  • Bidra med målsetting og motivere deg slik at du når målene dine.
  • Kartlegging av hjemmet, veiledning og tilpasning
  • Tilrettelegging under opptrening i ulike rehabiliteringsfaser.
  • Utprøving, tilpasning og formidling av hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere og tryggere.

Ettersom ergoterapeuter jobber etter en venteliste, vil henvendelser vurderes etter prioriteringsgrad. Ventetid må dermed forventes
 

Hvem er ergoterapi for?

Tilbudet er åpent for alle, uansett livsfase og er for de som ønsker å mestre hverdagen bedre. Noen eksempler

  • Fysiske, psykiske og kognitive utfordringer som gir deg utfordringer i daglige gjøremål
  • Ved brått funksjonsfall
  • Når du ikke lenger klarer å utføre daglige oppgaver du tidligere klarte.
  • Når du ønsker hjelp til veiledning og tilrettelegging for å bli mer selvhjulpen.

Hvordan kontakte ergoterapeuten:

Du kan ta direkte kontakt med Ergoterapeuten. Man trenger ikke henvisning for å benytte seg av tjenesten, men andre tjenesteytere (fastlege, sykehus hjemmetjenesten, kan henvise på dine vegne om du samtykker til dette. Vennligst benytt henvendelsesskjemaet slik at ergoterapeuten innehar nødvendig informasjon, og best kan prioritere saken opp mot ventelisten. Foreløpig må dette leveres skriftlig, men det jobbes med å få til en digital løsning.

Har du spørsmål kan du bruke kontaktinfo [der kontaktinfo blir plassert på siden]

Hjelpemidler

Ergoterapeuten har primæransvaret for hjelpemidler i kommunen.
Ettersom ventelisten er lang, er det både ønskelig og mest tidsbesparende å søke på hjelpemidler selv. Instrukser på dette finner du her.

Ergoterapeuten bistår med veiledning på dette.

For korttidslån av hjelpemidler se her

NB! Ikke del sensitive personopplysninger på e-post. Om nødvendig, ta kontakt på telefon for veiledning i hvordan anonymisere e-posten.