Løsninger vi tilbyr pr i dag:

  • Elektronisk dørlås – nøkkelløst system. Batteridrevet lås som er montert på ytterdøren som gjør at hjemmesykepleiens ansatte ikke trenger å administrere nøkler når de besøker deg. Låsen kan bare brukes av hjemmetjenesten. Låsen installeres av godkjent montør og vil ikke medføre skader på døren. Det vil også bli montert en nøkkelboks med kodelås på veggen for å sikre adkomst til bruker hvis det elektroniske systemet svikter.
  • Trygghetsalarm - et hjelpetiltak til personer som kan ha behov for å tilkalle akutthjelp. Alarmene er små, og man har den på seg om man er inne eller ute. Når man aktiverer alarmen vil den sende ut GPS posisjon slik at den som skal gi deg hjelp kan vite hvor du befinner deg. Alarmen har toveis tale og betjenes av helsepersonell.
  • Elektronisk medisineringsstøtte

EGENBETALING

Satser for installering av elektronisk dørlås og leie av trygghetsalarm fastsettes av kommunestyret årlig.

Priser pr 01.10.2023:

Elektronisk dørlås:             -engangssum

Leie av trygghetsalarm: kr 4.235,- pr år, faktureres månedlig

 

Se vedlegg for søknadsskjema.