Kulturskolen 2024
 
    
 Elever over 20 årSelvkost, pr. år  kr            13967.- 
 Elever under 20 årpr. år  kr              3355.-
 
 
 Søskenmoderasjon 2 barn - 20 %pr. år  kr                677.- 
 Søskenmoderasjon mer enn 2 barn - 40 %pr. år  kr              1342.- 
 Utleie av instrument (begrenset utvalg)pr. år  kr              1385.- 
 Salg av tjenester til kor/korps for voksneSelvkost, pr. time  kr                737.- 
      
      

Prisene er gjeldende fra skoleåret 2024/2025