Naboen skal få bekreftelse på at du har mottatt varselet

Har du fått nabovarselet på døra, e-post eller sms? Du må bekrefte skriftlig at du har mottatt varselet. En automatisk lesebekreftelse fra deg er ikke nok.

Har du fått nabovarselet rekommandert eller via Altinn? Du trenger ikke gjøre noe for å bekrefte at du har mottatt varselet.

Du sender merknadene dine til naboen

Hvis du mener at planene påvirker deg negativt, kan du sende dine merknader innen 14 dager. 
Merknadene sender du til naboen eller naboens ansvarlige søker.

Du trenger ikke å sende merknadene dine til kommunen. Vi får dem når naboen etter hvert søker om byggetillatelse, sammen med naboens kommentarer.

Hva kan du mene noe om?

Det er viktig at du beskriver hvilke ulemper byggeprosjektet gir deg som nabo.

Sjenanse og utsyn er et vanlig tema i merknader til nabovarsel. Vi vurderer hvilken grad av sjenanse tiltaket medfører. Hvis tiltaket er i tråd med reguleringsplanen, lover og forskrifter, og det er få muligheter for en alternativ plassering av tiltaket på tomten, skal tiltaket være til stor sjenanse før vi har mulighet til å avslå søknaden.

Det kan også være nyttig å gi innspill til plassering eller utforming av det som skal bygges.