HVA KOSTER TJENESTEN?

Egenbetaling for middag med hjemkjøring vedtas årlig av kommunestyret.

Pr. 01.01.2024 gjelder disse satsene:
 

Ukemeny for neste uke sendes ut til brukere av tjenesten hver torsdag.

Hvis du avbestiller avtalt hjemkjøring av middag ber vi om at du ringer kjøkkenet senest dagen før kl 12.00, tlf.nr: 481 41 523

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om matombringing.

 

Se vedlegg for søknadsskjema