Hva går tilbudet ut på?

  • Helsesamtale: Individuelle samtaler om levevaner og helse. Det lages en plan for oppfølging i fellesskap mellom deltaker og veileder, som tar utgangspunkt i deltakerens mål og funksjonsnivå. Tilbudet starter og avsluttes med en helsesamtale, og varer i 12 uker.
     
  • Fysisk aktivitet: Gruppene består av styrke- og kondisjonstrening og aktiviteter inne eller ute, og er tilpasset slik at de fleste kan delta. Ved behov kan man få oppfølging i opptil 12 måneder, der til sammen 6 av månedene skal bestå av egentrening.
     

For å være med på Frisklivstrening, må du fylle ut en Frisklivsresept slik at vi kan kontakte deg for en oppstartsamtale. Frisklivsresepten finner du i resepsjonen på Båtsfjord helsesenter, hos legen og hos den kommunale fysioterapeuten. Du kan også kontakte Frisklivkoordinator direkte eller skrive den ut og levere den hos oss. En frisklivsresept på 3 måneder koster 300,- 

 

Frisklivsresepten gjelder for personer fra 18 år og oppover. Du trenger ikke å fylle denne ut for å delta på Seniortrimmen.