Etter sommerferien er vi også klare med “Meråpent bibliotek”

Ta kontakt med bibliotekar for informasjon om Meråpent bibliotek.