• Løype 2 - P-plass v/Ordohøgda/Fv 891 – Ordojavri
  • Løype 3 - P-plass v/Fv891 - Hytter Ø og V for P-plass Adamsdalen
  • Løype 4 - Løype 15 v/Nammeschokka SØ for Båtsfjordfjellet - Løype 15 i Nordfjord (stengt 8 mai. Vegåpning)
  • Løype 7A - Løype 15 i Nordfjord - Hamna i Syltefjord (stengt 8 mai. Vegåpning)
  • Løype 14 - Hyttefelt V av Ordovann - Hyttefelt Ø av Ordovann
  • Løype 15 - Gamle flyplassen – Syltefjord (stengt 8 mai. Vegåpning)
  • Løype 15B - Ø av Skogdalen/Tranga - P-plass v/utgangen av Skogdalen/Tranga (stengt 8 mai. Vegåpning)

 

I utgangspunktet er løypene åpnet fram til veiene åpnes, dette med visse forbehold om trygg ferdsel på snødekt mark.

Hvis nødvendig vil kommunen stenge løypene umiddelbart og uten forvarsel. 

 

Alle andre løyper vil være stengt i løpet av 4. mai.

Se status for åpne og stengte løyper her>>

Forskrift for Skuterløyper i Båtsfjord Kommune>>