Løype 1 Fra grustaket på østsiden i Neptundalen

Fra grustaket på østsiden i Neptundalen i Båtsfjord, forbi skytterbanen, ned Gattjokkdalen mot Torvhaugen i Båtsfjorddalen, derfra parallelt med FV 891 (NV-siden) til Gamle Vegvesen-brakka. Videre langs foten av Storbakken til Lille Jovatn. Derfra opp Larslegda, og videre langs den gamle vegtraseen til Speiderhytta
og videre langs Adamsvann til nedkjøringen ned mot Adamsdalen hyttefelt. Kobles her på Løype 3.
Ved «Gamle flyplassen» er det også et oppstartpunkt for Løype 15, som kommer inn på Løype 1 ved gamle Vegvesen-brakka.

Løype 2 Fra nedkjøringen til «Adamsdalen»

Fra nedkjøringen til «Adamsdalen», Løype 3, langs veitraseen (FV 891) til Magisterhøgda/Ordohøyda, og videre langs reingjerdet til vegen til Ordo, fram til Ordo hyttefelt. På Magisterhøgda er det forbindelse til Løype 07 i Berlevåg kommune.

Løype 3 Fra parkeringa ved FV 891, Adamsdalen Hyttefelt

Fra parkeringa ved FV 891, Adamsdalen Hyttefelt, ned Adamsdalen til Hyttefeltet. Herfra nedover langs dalen på nordsiden av elva til Klaus A. Jørgensens hytte, G.BN. 6/1/23, deretter oppover langs dalen på vestsida av elva til Delinga, videre til hytteområdet ved Ordo-vann.

Løype 4 Fra løype nr. 15 ved Storvannet

Fra løype nr. 15 ved Storvannet opp til den nye linja,
deretter langs linja over fjellpartiet, for deretter å gå til løype 13 ved Sør-Hursidalen. Dette vil si omlegging til den forrige/gamle traséen for løype

Løype 5 Fra Nordfjord i Syltefjord

Fra Nordfjord i Syltefjord langs den gamle telefonlinje- traseen over Syltefjord-høgda til Ytre Syltefjord.

Løype 6 Fra løype 5 via Store Laksevann

Fra løype 5 via Store Laksevann, over Nordfjordhøgda til Nordfjord-vatnet, derfra nordvest til løype 12 (Makkaurløypa)

Løype 7A Fra løype 15 i Nordfjord

Fra løype 15 i Nordfjord langs vegen til Hamna i Syltefjord.

Løype 7B Fra løype 15 på Nordfjordeidet

Fra løype 15 på Nordfjordeidet, over Hamne-fjellet til Hamna.

Løype 8 Langs fylkesvegen fra kommunegrensa mot Vardø

Langs fylkesvegen fra kommunegrensa mot Vardø til Kvannvik-vannene og derfra langs kraftlinjetraseen til Hamningberg.

Løype 9 Fra løype 8 ved vegkrysset i Sandfjorden

Fra løype 8 ved vegkrysset i Sandfjorden, opp Sandfjord- dalen til «Syltevik-moan» og over Syltevik-moan til sørenden av Syltevikvannet.

Løype 10 Fra løype 9 i Sandfjord-dalen opp Kudalen

Fra løype 9 i Sandfjord-dalen opp Kudalen og over fjellet til kommunegrensa mot Vardø v/Segelkollfjellet, der løypa møter løype 8 i Vardø kommune.

Løype 11 Fra løype 15 ved Vesterelv

Fra løype 15 ved Vesterelv i «Syltefjord» til løype 9 i Sandfjord-dalen. Fra løype 11 og via Oterneset samt opp Litledalen og inn på løypa i Austerelv

Løype 12 Fra løype 15 øst for Sprithaugen

Fra løype 15 øst for Sprithaugen og over fjellet til hytteområdet ved Makkaur. Videre fra Makkaur og fram til grensa for Makkaur-halvøya naturreservat.

Løype 12B Fra løype 12 v/nordsida av Høgfjellvannet

Fra løype 12 v/nordsida av Høgfjellvannet ned til Skarbergvikvannet.

Løype 13A Fra løype 4 ved Storhaugen

Fra løype 4 ved Storhaugen og ned øvre Johandalen til kommunal veg 26, til Syltefjord. Videre ned langs
nordsiden av kommunal veg 26, til Syltefjord, til østenden av «Falkfjellet».

Løype 13B Avstikker fra løype 13A

Avstikker fra løype 13A, ned Sør-Hursi-dalen til løype 15.

Løype 14 Fra hyttefelt vest for Ordo-vann

Fra hyttefelt vest for Ordo-vann til hyttefeltet øst for vannet og derfra til kommunegrensa mot Vadsø (hvor den møter løype 14 Ordojávri - Vestre Jakobselv, i innerenden av vannet). 

Løype 15 Fra den gamle Flyplassen i Båtsfjord-dalen

Fra den gamle Flyplassen i Båtsfjord-dalen, parallelt med FV 891 til tidliger fylkesvei 333, videre langs denne i Båtsfjord-dalen til Nordfjord i Syltefjord.

Løype 16 Fra løype 15 over Svingvann

Fra løype 15 over Svingvann, Lille-Ordo, Eva-vann, og Adamsvann til løype 3 ved parkeringen til Adamsdalen.
hytteområde ved FV 891.

Løype 17 Fra Makkaur-løypa» ned til Skovika

Fra Makkaur-løypa» ned til Skovika. Her vil traseen gå via «Andedammene», følge kotene i terrenget, ned på vestsiden av Skovikvannet og på østsiden av Blindvannet.